SEE YOU AGAIN - UBON : ABOUT US

"ไทยเที่ยวอุบล คือ คนเท่ เมื่อไปกับ SEE YOU AGAIN" 

"อุบลราชธานีมากมีทั้งธรรมชาติงาม ประเพณี วัฒนธรรม รับแสงแรกที่ผาแต้ม ชมภาพเขียนสีเหนือเพิงผา เที่ยวน้ำตกลงรู ชื่นชมประเพณีแห่เทียน ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น ชมความมหัศจรรย์ของแก่งหินในแม่น้ำโขงที่แกรนด์แคยอนนาตาล" 

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด (สาขา 00001) ตั้งอยู่ในปั้ม ปตท. ห้วยวังนอง (วัดศรีแสงทอง) ถนนอุบลตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000 มี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว TAT License 11/08310 และเป็นสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 03993

บริษัทขยายงาน จากความสำเร็จในการจัดทัวร์แบบส่วนตัว ให้คนไทย ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป จึงได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บ้านเกิด เนื่องจากหนึ่งในผู้มีส่วนช่วยก่อตั้งบริษัท คือ เนตรนภา แก้วแสงธรรม (หริ่น) นักเขียน และนักเดินทางที่เดินทางไปแล้วทั่วโลก มานานสิบกว่าปี อยากให้คนไทย หันมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี มากขึ้น


โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากทัวร์สำเร็จรูป ให้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ที่ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ชอบ วัน เวลา ที่ออกเดินทาง จำนวนวัน โรงแรมที่พัก และกิจกรรมเสริมต่างๆ โดยบริษัทซี ยู อะเกน เป็น TRIP PLANNER ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคามาตรฐาน

เป้าหมายสูงขึ้นไป จากทัวร์ส่วนตัวอุบลราชธานีแล้ว บริษัทต้องการให้รูปแบบของเวบไซต์กลายเป็นแพลตฟอร์ม ที่ดึงคนที่สนใจงานท่องเที่ยวแขนงต่างๆ มารวมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจากเราเล็งเห็นว่า อุบลราชธานีถึงจะเป็นจังหวัดใหญ่ เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาอีสานและความน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ทัวร์ไหว้พระทำบุญ ทัวร์ตามรอยผ้าไหมดี เส้นทางการเกษตรพอเพียง และยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบอีสานให้ผู้เดินทางได้เรียนรู้ ได้ภาพความสุข ความทรงจำที่ดีจากการท่องเที่ยว และได้แง่คิดไปปรับใช้เมื่อเดินทางกลับไป

ติดตามรับข่าวสารดีๆ เป็นเพื่อนกับเรา ได้ทาง LINE OFFICIAL สแกน QR CODE นี้ได้เลยนะคะ