วิธีจองทัวร์และชำระเงิน

เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาอุบลราชธาชี
เลขที่ 70-0827425-5
ชื่อบัญชี บลจ. ซี ยู อะเกน

BANK ACCOUNT
Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD.
Account Name : See You Again Co.,LTD
Account No. : 70-0827425-5
Swift Code : UBOBTHBK
Bank Address : Lang-Suan Office, 44 Lang Suang Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand


แผนกบัญชี


เบญจมาศ เกียรติดำรง
benjamas.seeyouagain@gmail.com
ไลน์ muay_milk
โืทร 081-566-2214