เงื่อนไขทัวร์ SEE YOU AGAIN

หริ่นและทีมงานพยายามจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ แต่การเที่ยวยุโรป ก็มีเงื่อนไข ข้อจำกัดที่แตกต่างจากบ้านเรา จึงขอเรียนท่านเพื่อให้ทราบก่อนเดินทางดังนี้นะคะ