บ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร

นักท่องเที่ยวนิยมมาลงเรือที่ ‘หาดสลึง’ ล่องแม่น้ำโขงไปชมผาวัดใจ, แก่งสองคอน และสามพันโบก ก่อนขึ้นฝั่งมาอิ่มอร่อยอาหารพื้นบ้าน เมนูปลาจากลุ่มน้ำโขง อาทิ ต้มส้มปลาโขงผักขะแยง, ป่นปลา, หมกหน่อไม้ใบสังข์