บ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม

นอกจากจะเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทย และแหล่งค้นพบสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาพเขียนสีโบราณ และเสาเฉลียง