ม.ล.ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์

ม.ล.ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ จบด้านคุรุศาสตร์ แต่ทำงานด้านการท่องเที่ยวมาตลอด 30 ปี ถือเป็นมัคคุเทศน์อาวุโส และทำงานระดับต้นจนถึงบริหาร หลังรักอุบลราชธานี จึงมาปักหลักดูแลลูกทัวร์ทื่นี่