นางสาวอำภา แก้วแสงธรรม (วา)

นางสาวอำภา แก้วแสงธรรม (วา)

เป็นมัคคุเทศก์ บัตรบรอนซ์เงิน ซึ่งเป็นบัตรประเภทสูงสุด สามารถนำเที่ยวให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วราชอาณาจักรไทย ผ่านการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยเซาธ์อีทส์บางกอก ปี 2559 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศศบ.ประวัติศาสตร์ ปี 2545