ลาวเตรียมเปิดประเทศ

นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และ หลวงพระบาง เตรียมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคน และ
จะเปิดเขตท่องเที่ยวเป็น "พื้นที่สีเขียว"

 ตามรายงานของ Vientiane Times กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวได้จัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ในการประชุมได้กำหนดแผนเปิดประเทศอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนในปี 2565 แต่รายละเอียดการกักกันเข้าประเทศยังอยู่ในการอภิปราย และนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงที่จะต้องรอเพียง 24 ชั่วโมงสำหรับการทดสอบ COVID19 เป็นลบเพื่อเข้าสู่พื้นที่สีเขียว

กระทรวงการต่างประเทศลาว กำลังดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศที่ออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เพื่อสนับสนุนทางการให้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา กระทรวงสาธารณสุขจะให้ข้อมูลที่แม่นยำและละเอียดเกี่ยวกับการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว นางเพ็งจันทร์ เพ็งเมือง, ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวในที่ประชุมว่า กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กำลังร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและเอกชนในการวางแผนรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับในอนาคตอันใกล้นี้ และจะขอให้รัฐบาลอนุมัติแผนการที่ส่งมา

กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีแผนจะเปิดประเทศอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนตามแผน "เขตท่องเที่ยวสีเขียวในประเทศลาว" ซึ่งกำหนดให้นครหลวงเวียงจันทน์, วังเวียง และหลวงพระบางเป็น "พื้นที่สีเขียว" เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และพนักงานบริการ พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวต้องมีประชากร 70-80% ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และ 90-95% ของผู้ให้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วย

ตามโครงการเขตสีเขียวการท่องเที่ยวลาว, นักท่องเที่ยวสามารถจองแพ็คเกจการเดินทางได้ตราบใดที่พวกเขามีใบรับรองการเข้าประเทศ, ใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าประเทศ, ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบ ใน 72 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าก่อนขึ้นเครื่อง และใช้แอปที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับโควิดในระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่ลาว

หลังจากไปถึงที่หมายแล้ว ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ระหว่างรอผลการทดสอบ นักท่องเที่ยวจะถูกนำตัวไปที่โรงแรมโดยใช้รถที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลาว ผลการทดสอบจะพร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง หากผลเป็นบวก, นักท่องเที่ยวจะถูกกักตัวเป็นเวลาสามวันก่อนเข้ารับการตรวจอีกครั้ง หากระยะเวลากักกันเกินสามวัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยนักท่องเที่ยวจะได้รับคืน การท่องเที่ยวในโซนสีเขียว, นักท่องเที่ยวต้องจองโรงแรมที่รับรองจากลาว และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รัฐบาลลาวได้ผ่านแผนปฏิบัติการจริงในการเปิด "เขตสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยว" เพื่อประกันการเดินทางที่ปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาด รองนายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการคณะกรรมการจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกันตัดสินใจว่า:


1.1 จุดประสงค์


เพื่อเป็นแนวทางให้กระทรวง-หน่วยงาน เตรียมตัว และ ประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียว, เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยในช่วงการระบาดของ COVID-19 และ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVIT-19, เพื่อสร้างรายได้การท่องเที่ยวให้กับประชาชน

1.2 เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคโควิด19 ในประเทศลาว ภายในมกราคม 2565
นำแผนปฏิบัติการจริงในการเปิด "Tourism Green Zone" ให้เดินทางปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดภายใน
1 ม.ค.2022

1.3 เงื่อนไขการเปิดโซนสีเขียว:
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนก่อนวันเดินทางมากกว่า 14 วัน

ผู้เดินทางต่างประเทศต้องสมัครบัตรเข้า Green Tourist Zone และอัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ eVisa
คุณต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อีกครั้งหลังจากเข้าประเทศลาว


แยกตัวที่โรงแรมที่กำหนดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดาวน์โหลดแอปป้องกันการแพร่ระบาดและสแกนรหัส QR ก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ ก่อนเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียว ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน แต่ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19


1.4 ผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาต


ผู้โดยสารจากประเทศใดๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนสามารถเข้าประเทศลาวผ่านทางสนามบินนานาชาติลาวได้ ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่อนุญาตให้เอาวิช่ากับด่าน

1.5 เงื่อนไขการอนุญาตเข้าของนักท่องเที่ยว:


ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ "Green Zone": www.laoevisa.gov.la/greenzone ลงทะเบียนภายใน 7-30 วันก่อนออกเดินทาง, อัพโหลดวัคซีน, จองโรงแรม, รายงานการเดินทางฉบับเต็ม ฯลฯ และ ลงทะเบียนภายใน ทั้งหมด 48 ชั่วโมงพร้อมกับเอกสารที่จำเป็น;
อัปโหลดบัตรประจำตัวผ่าน "Tourism Green Zone" และบาร์โค้ดเพื่อแสดงสถานที่ต้นทาง และเมื่อเดินทางถึง สปป ลาว

 

 • ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษภายใน 14 วันก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเตรียมเดินทางถึงลาว (65 USD)
 • ต้องซื้อประกันหรือสำเนาประกันที่เตรียมไว้
 • นักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปีต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR, แต่ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ฉีดวัคซีน


1.6 ขั้นตอนและมาตรการตรวจสอบสนามบิน:

 

 • ทำการตรวจสุขภาพ และ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่สนามบิน (การตรวจอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องกักตัว) แสดงใบอนุญาตเข้ากรีนโซน ใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับภาษาอังกฤษ และใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ
 • ซื้อประกันที่สนามบินหรือแสดงสำเนาประกันที่ซื้อ
 • ดาวน์โหลดและใช้แอพติดตามข้อมูล
 • ใช้ระบบขนส่ง "Laosafe" เพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่กำหนดโดย "Laosafe"
 • รอรายงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในโรงแรม แจ้งผลภายใน 24 ชั่วโมง
 • หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระใน
 • "เขตสีเขียว"
 • หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นบวก ผู้โดยสารที่ไม่มีอาการจะถูกกักตัวที่โรงแรมต่อไปเป็นเวลา 3 วัน (หากโรงแรมอนุญาต) หรือส่งไปที่โรงแรมที่ถูกกักตัวและทำการทดสอบอีกครั้งหลังจาก 3 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารเอง หากผลเป็นลบสามารถดำเนินกิจกรรมในโซนสีเขียวได้
 • หากผลการตรวจเป็นบวกอีกครั้ง, แสดงอาการและความเสี่ยง, จะส่งไปยังจุดแยกเพื่อแยกโรคหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (อาการรุนแรง) และนักท่องเที่ยวบางส่วนจะได้รับการชดเชย (สูงสุด 25%)


Discover Laos Today จะยังคงติดตามและสนับสนุนการท่องเที่ยวลาวให้ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคระบาดผ่านการอัพเกรดเทคโนโลยี/ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและมีทัศนวิสัยสูงแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่มาข่าว
Facebook: http://www.facebook.com/discoverlaostoday