บริการรถโค้ชพร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศกรีซ (Greece) 13-19 ที่นั่งในเอเธนส์ ซานโตรินี่ และมิโคนอส และอื่นๆ ทั่วกรีซ

บริการรถโค้ชพร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศกรีซ (Greece) 13-19 ที่นั่งในเอเธนส์ ซานโตรินี่ และมิโคนอส และอื่นๆ ทั่วกรีซ 

 

 

รถโค้ช ตั้งแต่ 13-19 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง ตั้งแต่ 8 ท่าน - 15 ท่าน เดินทางด้วยรถขนาดพอดี มีท้ายใส่ของเยอะ เป็นส่วนตัว คนขับมืออาชีพ และสุภาพ 

 
1 ราคาประมาณต่อวัน 38,000 บาท (ราคาไม่รวม Vat) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา

2 เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ มีไลเซ่น ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% พอสื่อสารขับรถได้ บริการวันละ

11 ชม.

3 หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4 หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์ค่ะ

5 ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ ตู้คอนเทนเนอร์ใส่สัมภาระ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่

จอดรถ (แต่ไม่รวมค่า FERRY และ city permit ท่านต้องจ่ายเอง หน้างานตามจริง

6 ราคาไม่รวมทิป วันละ 40 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ

7 การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่

เหลือ

8 เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

จองรถได้เลย