รถตู้พร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศกรีซ (Greece) 7+1 ที่นั่ง ในเอเธนส์ ซานโตรินี่ และมิโคนอส และอื่นๆ ทั่วกรีซ

รถตู้พร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศกรีซ (Greece) 7+1 ที่นั่ง
ในเอเธนส์ ซานโตรินี่ และมิโคนอส และอื่นๆ ทั่วกรีซ

 

 


รถตู้พร้อมคนขับ 7+1 ที่นั่ง เป็นรถเบนซ์ เหมาะสำหรับ VIP สำหรับการเดินทางคณะไม่เกิน 5 ท่าน ใส่กระเป๋าเดินทางได้ 6 ใบ สำหรับทริปเป็นส่วนตัว คนขับมืออาชีพ และสุภาพ
 
 
1 ราคาประมาณต่อวัน 24,000 บาท (ราคาไม่รวม Vat) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา

2 เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ มีไลเซ่น ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% พอสื่อสารขับรถได้ บริการวัน

ละ 11 ชม.

3 ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (แต่ไม่รวมค่า

FERRY และ city permit ท่านต้องจ่ายเอง หน้างานตามจริง)

4 ราคาไม่รวมทิป วันละ 20-40 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ

5 การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่

เหลือ

6 เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

จองรถได้เลย