โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี - ลาวใต้ เมืองปากเซ 3 วัน 2 คืน

อยากเที่ยวลาวใต้สักครั้ง? ไม่ยากเลย เพียงเดินทางมาที่อุบลราชธานี ให้เรารับท่าน และเดินทางด้วยรถตู้ส่วนตัว สะดวกสบายไปยังปากเซ เมืองลาวใต้ที่สวยงาม พาชมวืถีชีวิตของคนลาว ธรรมชาติ น้ำตก ตลาด และวัดที่สวยงาม แถมไร่กาแฟขึ้นชื่อ บินถึงอุบลเย็นวันศุกร์ และกลับออกจากอุบล เย็นวันอาทิตย์ ทำให้ท่านเที่ยวได้ตลอดปี ทุกสุดสัปดาห์1 - วันแรกของการเดินทางวันแรกของการเดินทาง ท่านสามารถบินมาถึงอุบล ตอนเย็นหรือค่ำ เรารับท่านที่สนามบิน นำท่านรับประทานอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเตรียมเที่ยวในวันถัดไป

2 - วันที่สอง - ช่องเม็ก - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดเยื้อนช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ช่องเม็ก ชายแดนไทย - ลาว โดยนำท่านผ่านจุดตรวจชายแดนไทย - ลาว มุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ (ท่านต้องนำพาสปอร์ตมาด้วย)

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองปากเซ เมืองเอกของแค้วน จำปาสัก

หลังจากนั้น “น้ำตกตาดฟาน" เป็นน้ำตกแฝดที่สายน้ำไหลทอดยาวมาสู่เบื้องล่างทำให้เกิดความสวยงามอย่างยิ่ง
นำชมน้ำตกอีกแห่งคือ “น้ำตกตาดเยื้อน” ซึ่งสวยงามไม่กัน

แวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ตลาดพื้นเมือง และค้างคืนที่ปากเซ


3 - วันที่สาม - ไร่กาแฟปากซอง - วัดพูสะเหล่ - พัทยาน้อย - อุบล

ช่วงเช้า ชมแหล่งกาแฟ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว นำท่านสู่ “ไร่กาแฟปากซอง” ไอร์แลนด์ จิบกาแฟสดๆ มองเห็นไร่กาแฟที่ยาวสุดลูกหูลูกตา

จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ “วัดพูสะเหล่า” กราบสักการะพระพูทธรูปองค์ใหญ่บนเนินเขา มองมาด้านล่างจะเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่สวยงาม

เดินทางกลับมาฝั่งไทย เดินทางถึงด่านชายแดน มีเวลาเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลลากากร เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย

นำท่านรับประทานอาหารริมเขื่อนสิรินธร ณ พัทยาน้อย

หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี นำท่าน ส่ง ณ จุดกำหนด

ราคา

 1. 6,600 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ xx วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
 2. บริการ ไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวัน เพื่อความปลอดภัยของคณะ 


ราคาไม่รวม

 1. ค่าเอารถข้ามพรมแดน จ่ายเองตามจริง ณ หน้างาน (ประมาณการณ์ 2,500 บาท)
 2. ค่าผู้โดยสารข้ามพรมแดน จ่ายเองตามจริง ณ หน้างาน 
 3. น้ำมันเติมเองตามจริง เริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
 4. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
 5. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
 6. ค่าโรงแรม จัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
 7. หัวหน้าทัวร์ วันละ 1,500 บาท
 8. ค่าอาหาร จัดให้ตามงบประมาณของท่าน
 9. ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk

 

 

 
5,000 Baht

Pay now!


โปรแกรมท่องเที่ยว