โปรแกรมทัวร์อุบล ตามรอยหลวงปู่มั่น - หลวงปู่เสาร์ ไหว้พระกรรมฐาน (1 วัน)

โปรแกรมทัวร์อุบล ตามรอยหลวงปู่มั่น - หลวงปู่เสาร์ ไหว้พระกรรมฐาน (1 วัน)

เที่ยวอุบลราชธานี ทัวร์ไหว้พระ เที่ยวได้ทั้งปี อุบลราชธานีเป็นต้นตำรับสายกรรมฐาน ทั้ง “หลวงปู่มั่น” และ ”หลวงปู่เสาร์”


1 - วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) -วัดเลียบ - วัดบูรพาราม - บ้านคำบง - วัดภูหล่น - วัดดอนธาตุ

รับท่าน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นพารับประทานอาหารเช้า และเดินทางไป “วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หรือวัดใต้เทิง)” ซึ่ง เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์เคยบวช

จากนั้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม)” วัดที่หลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต

จากนั้นเดินทางไป “วัดเลียบ” วัดที่หลวงปู่เสาร์ได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น และวัดที่หลวงปู่มั่นบวชที่นี่ (เป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์)

ตามรอยหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ต่อ ไปที่ "วัดบูรพาราม" อำเภอเมือง ท่านเคยพำนักที่นี่ และเป็นวัดที่คณะศิษย์ได้เชิญศพของท่านกลับมา ณ และได้ทำการฌาปนกิจ

จากนั้น เดินทางไปที่อำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อไปยังบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ที่ซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช 2434-2436 หลวงปู่เสาร์ ได้ธุดงค์ผ่านหมู่บ้านคำบงได้เทศนาสั่งสอนพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นฆาราวาสจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวช

จากนั้นเดินทางไปไม่ไกล ไปยัง “วัดภูหล่น” ตำบลสงยาง อยู่ห่างจากบ้านคำบง ซึ่งเป็นบ้านเกิด ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะลานหินกว้างมีเพิงหิน เต็มไปด้วยไข้ป่า และ สัตว์ร้าย หลวงปู่มั่นได้นำชาวบ้านมาช่วยขนหิน ดินโคลน ขึ้นมาก่อเป็นถ้ำพอเป็นที่อยู่อาศัยกันสัตว์ร้ายมารบกวนเวลาทำความเพียร

ณ สำนักสงฆ์ภูหล่นแห่งนี้ หลังจากหลวงปู่เสาร์ กันตะสีโล  พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นได้อบรมท่านจนรู้ชัดว่ากำลังสมาธิอันแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นแล้วในหลวงปู่มั่น ท่านจึงได้เเยกจากไป

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้บำเพ็ญภาวนาอยู่บนภูหล่น ประมาณ 5 ปี ท่านจึงได้จากสถานที่แห่งนี้ไป ที่แห่งนี้จึงเป็นปฐมสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ปัจจุบันสำนักสงฆ์ภูหล่น เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านจะเดินทางไปทำบุญอยู่เสมอ และบริเวณโดยรอบของสำนักสงฆ์ภูหล่นนั้นร่มรื่นธรรมชาติสวยงามมาก จากบริเวณนี้มองออกไปจะเห็นทิวทัศน์แนวเทือกเขาหัวตัด และที่นาของชาวบ้านด้านล่างได้ชัดเจน

จากนั้นเดินทางไป “วัดดอนธาตุ” อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นวัดตั้งอยู่ในเกาะกลางแม่น้ำ ทางวัดมีบริการเรือข้ามฟากฟรี พาสักการะ “เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์”? ตอนที่ท่านมาจำพรรษาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 2482 และท่านได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่าน บริเวณวัดร่มรื่นน่าเลื่อมใสมาก

ได้เวลาพอสมควร พาเดินทางกลับ อ. เมืองอุบล และนำส่งท่าน ณ ที่พักตามวัตถุประสงค์ หากท่านมีเวลาเหลือในวันถัดไป แนะนำให้เลือก “โปรแกรม ตามรอยหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง”


ราคา

1. 1,800 บาท / รถตู้พร้อมคนขับ 1 วัน (นั่งได้ 9 ท่าน)
2. บริการ ไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวัน เพื่อความปลอดภัยของคณะ

ราคาไม่รวม

1. น้ำมันเติมเองตามจริง เริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
4. ค่าโรงแรม จัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
5. หัวหน้าทัวร์ วันละ 1,500 บาท
6. ค่าอาหาร จัดให้ตามงบประมาณของท่าน
7. ค่าเข้าชมสถานที่ จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

 
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ นเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า (สายพระอาจารย์มั่น)

หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา โดยลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น และมีสายปฏิบัติสืบทอดในปัจจุบัน คือ พระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ปัจจุบันอายุ 100 ปี พรรษา79 ท่านได้พบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทำให้หลวงพ่อวิริยังค์ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฎฐากอยู่ 4 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะอันลึกซึ้ง ได้จดคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ (ปกติท่านห้ามผู้ใดจดเด็ดขาด เมื่ออ่านให้ท่านฟังภายหลังท่าน กลับรับรองว่าใช้ได้) ต่อมาท่านได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณชน ในหนังสือที่ชื่อว่า "มุตโตทัย"