เงื่อนไขทัวร์ส่วนตัว

ท่านต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ราคาทัวร์เป็นราคาแลนด์ (Land) ไม่รวมตั๋วเครื่องบินตั๋วท่องเที่ยวทำจ่ายหน้างานตามจริง ไม่ได้รวมราคาไว้ในทัวร์ เนื่องจากกรุ๊ปเล็ก จองตั๋วล่วงหน้าแบบกรุ๊ปใหญ่ไม่ได้ แต่เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่ได้รอนาน เพราะจำนวนคนไม่มาก และที