โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี - ลาวใต้ เมืองปากเซ 3 วัน 2 คืน

ปากเซ เมืองลาวใต้ที่สวยงาม พาชมวืถีชีวิตของคนลาว ธรรมชาติ น้ำตก ตลาด และวัดที่สวยงาม แถมไร่กาแฟขึ้นชื่อ บินถึงอุบลเย็นวันศุกร์ และกลับออกจากอุบล เย็นวันอาทิตย์ ทำให้ท่านเที่ยวได้ตลอดปี ทุกสุดสัปดาห์