ครูบุญมี ล้มวงศ์: บ้านปะอาว

ครูบุญมี ล้มวงศ์ สืบสานภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมที่อยู่คู่ชาวอุบลราชธานีมากกว่า 200 ปี จวบจนปัจจุบัน