ครูบุญมี ล้มวงศ์: บ้านปะอาว

บ้านปะอาว "เครื่องทองเหลืองเลื่องลือ ของขึ้นชื่อเมืองอุบล ยลยินฝีมือครู" มี ครูบุญมี ล้อมวงศ์ เป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2562"

ครูบุญมี ล้มวงศ์ สืบสานภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ "เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว" ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมที่อยู่คู่ชาวอุบลราชธานีมากกว่า 200 ปี จวบจนปัจจุบัน


ครูใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการใช้กรรมวิธีการสร้างงานเครื่องทองเหลืองโบราณดั้งเดิมแบบ "สูญขี้ผึ้ง" ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ใช้วิธีการปั้นด้วยมือทีละชิ้นอย่างประณีตโดยมีรูปทรงที่เรียบง่ายได้สัดส่วน มีความโค้งมนสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เครื่องทองเหลืองฝีมือครูโดดเด่น และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ด้วยทักษะฝีมือและความชำนาญเฉพาะตัวนั่นเอง


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ขอเชิดชูครูด้วยจิตคารวะ และร่วมภาคภูมิใจไปกับคนไทย โดยมอบตำแหน่ง "ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2562" ให้

ครูบุญมี ล้อมวงศ์  ยังได้รับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมศิลป์
เพราะถือเป็นปราชญ์เครื่องทองเหลือง อายุ 52 ปี เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ เรียนรู้วิชาการทำทองเหลืองจากบิดาในหมู่บ้านปะอาว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านปะอาวที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่

วิชาช่างหล่อทองเหลือง เป็นงานหัตถกรรมการทำทองเหลืองแบบโบราณ ที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอน ใช้วิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหายที่เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย เต้าปูน กระดิ่ง หมากหิ่ง หมากหวิน ผอบ เชี่ยนหมาก และพระพุทธรูป

พร้อมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม และการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่เยาวชนและชาวบ้าน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินมรดกอีสาน และครูภูมิปัญญาไทย  
ครูบุญมีสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำ “เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว” โบราณดั้งเดิมแบบ “สูญขี้ผึ้ง” หัตถกรรมที่อยู่คู่ชาวอุบลราชธานีมากว่า 200 ปี จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 40 ปี และยังคงใช้กรรมวิธีการสร้างงาน “เครื่องทองเหลือง” ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ที่เหลือเพียงครูบุญมี เท่านั้นที่ยังคงสานต่อกระบวนการทำทองเหลืองแบบโบราณใช้วิธีการปั้นด้วยมือปั้นงานทีละชิ้นไว้ให้คงอยู่จวบจนปัจจุบัน


หากท่านอยากเที่ยวชมงานฝีมือระดับครู แวะมาเที่ยวอุบลสิคะ