ผ้ากาบบัว “Kabbaw” fabric จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เมืองบัวบานแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าพื้นเมืองมาช้านาน ชื่อเสียงของผ้ากาบบัวแห่งอุบลราชธานี ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผ้าที่มีความประณีตงดงาม อันมีที่มาจากลวดลายของกลีบบัว แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รังสรรค์บรรจงออกมาเป็นลวดลายอันวิจิตร สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน