โปรแกรมทัวร์อุบล โขงเจียม 2 วัน 3 คืน (CLASSIC UBON 2 DAYS)

โปรแกรมนี้ไม่เหนื่อย ไม่แน่น สามารถปรับเปลี่ยนได้อีก ตามความต้องการของท่าน เริ่มทริปจากอุบล พักผ่อนก่อนเที่ยว พาชมแม่น้ำสองสี ผาแต้ม เสาเฉลียง ที่โขงเจียม จากนั้นไหว้พระวัดสำคัญของอุบลฯ