ทัวร์ส่วนตัวอีสานใต้ (แกรนด์อุบลราชธานี) ไฮไลต์ธรรมชาติ-ทำบุญสายวัดป่า

 

สามพันโบก ความมหัศจรรย์แห่งอีสานใต้ ระดับโลก ครั้งหนึ่ง- วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หลวงปู่คำคะนึง - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - วัดหนองป่าพง

1  วันแรก

ออกเดินทางไปรับคณะของท่าน ตามจุดนัดหมายที่คณะต้องการ ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

สามพันโบก


สามพันโบก หรือ “แกรนแคนยอนน้ำโขง” เป็นแก่งหิน เกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง แก่งหินขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามแปลกตา มองดูคล้ายสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแกรนด์แคนยอนเลย ส่วนคำว่า "แอ่ง" ในภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า "โบก" จึงเป็นที่มาของคำว่า สามพันโบก พาชมและถ่ายรูปด้านหน้า

จากนั้น พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง

วัดถ้ำคูหาสวรรค์


เดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สร้างโดยหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงโฆ้งยักษ์ที่ใหญ่อลังการ

แม่น้ำสองสี


พาท่านชมแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำ ทั้งสองสาย คือ “แม่น้ำมูล” ที่ไหลลงสู่ “แม่น้ำโขง” โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลาก จะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสี อยู่คนฝากฝั่ง อย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว


ตอนเย็น พาชมวัดภูพร้าว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า

จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

พารับประทานอาหารเย็น และเข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก ในจังหวัดอุบลราชธานี 

2 วันที่สอง

พาท่านทำบุญถวายอาหารเช้าพระ ณ วัดหนองป่าพง มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพงมีวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศไทยจำนวนมากกว่าร้อยสาขา จากการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาสายวิปัสนากรรมฐาน เป็นวัดที่มีปฏิปาทาแบบวัดป่า น่าศรัทธายิ่ง ให้ท่านร่วมถวายอาหารเช้า และกินข้าวที่วัด

วัดพระธาตุหนองบัว


ชม วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิด “ปีมะเส็ง”

สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)


ตั้งอยู่บนนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชาวบ้านนิยมเรียกกันทั่วไปว่า "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบล

มีพระพุทธรูปนาม “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ที่ศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ชาวอุบลราชธานี ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้กราบไหว้มักบนบานเรื่องสอบเข้า เกณฑ์ทหาร รับราชการ โดยการปิดทอง

จากนั้น พารับประทานอาหารเที่ยง

ชอปปิ้ง ณ โอทอป ของอุบลราชธานี แวะซื้อของฝาก และเดินเล่น เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชอปปิ้งตามอัธยาศัย

จบทริปอย่างประทับใจ และพาท่านเดินทางกลับ ณ จุดหมายปลายทาง ตามที่ท่านกำหนด

 

(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

  

ราคา 

  1. รถตู้พร้อมคนขับ 2 วันราคา 4,000 บาท (นั่งได้ 9 ท่าน) หากเดินทางเกินกว่า 2 วันคิดเพิ่มวันละ 2,000 บาท
  2. บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ 

ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk