ทัวร์ส่วนตัวอีสาน ( ขอนแก่น - มหาสารคาม) พระธาตุขามแก่น - พระธาตุนาดูน

 

เที่ยวสองจังหวัดลงตัว ขอนแก่น - มหาสารคาม รวมมิตรวัดชื่อดัง ไปแล้วครบมงคล วัดทุ่งเศรษฐี - พระธาตุขามแก่น - ศาลหลักเมืองขอนแก่น - วัดพระบาทภูพานคำ - วัดหนองหูลิง - พระธาตุนาดูน อันศักดิ์สิทธิ์ อิ่มบุญอิ่มใจ ตลอดทริป


1  วันแรก

 ออกเดินทางไปรับคณะของท่าน ตามจุดนัดหมายที่คณะต้องการได้ทุกที่ จากนั้นเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี


เดินทางไปจังหวัดขอนแก่น พาเที่ยวชม วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ในตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความโดดเด่น คือ มีพระมหาเจดีย์ ที่ชื่อว่า มหาเจดีย์รัตนะ หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ

รูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อต่างๆ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ มาเยือนที่นี่แค่เพียงที่เดียวก็เหมือนกับว่าได้มาสักการะองค์เจดีย์ถึง 3 โลกเลยทีเดียว สวยงาม น่าศรัทธายิ่ง

พระธาตุขามแก่น


ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร มีลักษณะประกอบด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งขึ้นไปเป็นบัลลังค์ต่อด้วยเรือนธาตุและยอดธาตุ ซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นสวนปลียอดและฉัตร

เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ศาลหลักเมืองขอนแก่น


ศาลหลักเมืองขอนแก่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองที่มักจะมาสักการะที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นประจำ

ลักษณะตัวอาคารมีศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ทรวดทรวงและส่วนประกอบงานศิลป์เป็นการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของท้องถิ่นอีสาน รูปทรงเป็นเป็นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างขวางโอ่โถง

อิสระให้ท่านเดินเล่นชอปปิ้ง เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ตามอัธยาศัย

พารับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม ณ โรงแรม

2  วันที่สอง


หลังรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักแล้ว พาท่านเดินทางไป “วัดพระบาทภูพานคำ” บนยอดภูพานคำ ใกล้ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานคำ

เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจำนวน 1,049 ขั้น บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม

พารับประทานอาหารเที่ยง

วัดหนองหูลิง


จากนั้นเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม สักการะ “วัดหนองหูลิง” ตั้งอยู่ที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของมหาสารคาม ด้วยมีการสร้างโบสถ์อย่างสวยงามในรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีเหลืองทองอร่าม พร้อมลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามและวิจิตรบรรจง สามารถมากราบไหว้ขอพรได้ทุกวัน


พระธาตุนาดูน


พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน ตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน เป็นพระธาตุเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 1,300 ปี ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตัวพระธาตุมีลักษณะรูปทรงสถูปทรงกลม ผสมผสานศิลปะแบบทวารวดี มีส่วนบนสุดเป็นปลียอดกลม โดยรอบของพระธาตุเป็นสวนสวยสุดร่มรื่น พร้อมกับพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ และสวนสมุนไพร

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาเดินทางกราบไหว้เพื่อขอพรและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

จบทริปอย่างประทับใจ และพาท่านเดินทางกลับ ณ จุดหมายปลายทาง ตามที่ท่านกำหนด

(รายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

ราคา

  1. รถตู้พร้อมคนขับ 2 วันราคา 4,400 บาท (นั่งได้ 9 ท่าน) หากเดินทางเกินกว่า 2 วันคิดเพิ่มวันละ 2,200 บาท
  2. บริการไม่เกินวันละ 10 ชม. ต่อวันเพื่อความปลอดภัยของคณะ 

ราคาไม่รวม

  1. น้ำมันเติมเองตามจริงเริ่มต้นทริปจากออฟฟิศอุบลราขธานี
  2. ราคาไม่รวมภาษีมูลเพิ่ม
  3. ราคาไม่รวมโรงแรมคนขับ
  4. ค่าโรงแรมจัดให้ตามงบประมาณของท่าน + ค่าบริการจอง 500 บาท
  5. หัวหน้าทัวร์วันละ 1,500 บาท
  6. ค่าอาหารจัดให้ตามงบประมาณของท่าน
  7. ค่าเข้าชมสถานที่จัดให้ตามงบประมาณของท่าน

การจองและจ่ายเงิน

หลังจากท่านจ่ายเงินผ่าน บัญชีธนาคารของบริษัท หรือ คลิกจ่ายเงินออนไลน์แล้ว กรุณาส่งชื่อบริษัท สำหรับออกใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีมาที่ เบญจมาศ เกียรติดำรง  (หมวย) โทร 081-566-2214 benjamas.seeyouagain@gmail.com  LINE http://line.me/ti/p/~muay_milk