บลูมล วิเวอร์ไซด์ รีสอร์ต

บลูมูล ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ต

บลูมล วิเวอร์ไซด์ รีสอร์ต เป็นรีสอร์ตเล็กๆพร้อมวิวสวน ออกแบบและตกแต่งแบบง่ายๆแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในสิ่งของที่วางในห้องพัก ภายในรีสอร์ตจะมีแพอาหารลอยน้ำให้บริการอาหารอีกด้วย ซึ่งเมนูที่บริการก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านที่มาจากปลาแม่น้ำมูล