เที่ยวเชิงชุมชน บ้านซะซอม

พลาญหินที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นทุ่งดอกไม้ระยิบระยับของหยาดน้ำค้าง เอื้องดุสิตา สร้อยสุวรรณา เมื่อปลายฝนต้นหนาวมาถึง หมู่บ้านเล็ก ๆ ชายขอบป่าดงนาทามยังชวนคุณให้ออกค้นหาตำนานลึกลับของสมบัติขอมโบราณ ผีกองกอย และ ฝ่ามือแดง

บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

บ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกชุมชนหนึ่งในภาคอีสานที่วิถีชีวิตดำรงอยู่บนฐานของเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2324

นวัตวิถีบ้านเกษม

จุดนี้ถือเป็นจุดที่ 3 ที่ต้องห้ามพลาด เพราะเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตการทอผ้าไทยที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ โดยเราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ คำสิงห์ ศรีมาบุตร ผู้ใหญ่บ้านเกษม พาเราเดินชมการทอผ้าทีละขั้นตอน ทอมือเห็นๆ เพราะมีคุณตาคุณยายนั่งปั่นด้ายบ้าง ทอบ้าง ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พุดคุยกับนักท่องเที่ยวด้วยความสนุกสนาน

ความเป็นมา บ้านชีทวน

จากการคันพบทางโบราณคดี มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของท้องถิ่นตำบลชีทวนนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนยุคสมัยเจนละ ซึ่งอาณาจักรเจนละเคยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณรอบแอ่งสุวรรณภูมิ ความเจริญของอาณาจักรเจนละได้แผ่ขย