ผ้ากาบบัว “Kabbaw” fabric จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เมืองบัวบานแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าพื้นเมืองมาช้านาน ชื่อเสียงของผ้ากาบบัวแห่งอุบลราชธานี ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผ้าที่มีความประณีตงดงาม อันมีที่มาจากลวดลายของกลีบบัว แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รังสรรค์บรรจงออกมาเป็นลวดลายอันวิจิตร สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดอุบลฯ

ใครเป็นสายธรรมะ รักในการปฏิบัติธรรม จังหวัดอุบลฯเป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะแก่การมา พักผ่อน สงบจิตใจ ฝึกสมาธิเป็นอย่างมาก ไปดูกันเลยกับ 5 สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดอุบลฯ

ร้านอร่อยจังหวัดอุบลฯ

หนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทริปท่องเที่ยวของคุณสมบูรณ์แบบนั่นก็คือ อาหาร อิ่มใจแล้ว ก็ต้องอิ่มท้องด้วย อิ่มท้องด้วย อิ่มเฉยๆก็ไม่ได้ ต้องอร่อยด้วย!

‘บ้านหวางออก ต.คูเมือง’

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2439 โดยท่านเจ้าคุณอุบาลี คุณูปรมาจารย์สิริจันโท (จันทร์) เจ้าคณะมณฑลอิสาน เมื่อครั้งออกตรวจราชการตามท้องที่ต่างๆ ได้มาพบพื้นที่แห่งนี้ซึ่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งหมู่บ้าน

‘บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ’

หมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกมาจากหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 มีลักษณะเป็นเนินต้นไม้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โนนสมบูรณ์”

‘บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย’

เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัดบ้านบุ่งหวายและวัดป่านานาชาติ วัดป่าสายหลวงพ่อชา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP