การปรับตัวยุคโควิด-19 Case Study จากบ้านจันทร์หอม

“จันทร์หอม” เป็นธุรกิจผ้าไหมทอมือระดับไฮเอนด์ในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ ณ “บ้านจันทน์หอม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีส่วนของศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมการทอผ้า จ. อุบลราชธานี

ทัวร์ส่วนตัวอุบล เดินป่า ชมความงามของ ภูจองนายอย (2 วัน 1 คืน)

จริงๆ ก็เที่ยวได้ทั้งปี แล้วแต่คุณชอบเดินป่าเส้นทางไหน ภูจองนายอย มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงาม แต่เส้นทางไม่อยู่ในกลุ่มที่เที่ยวไฮไลต์หลักของอุบล คุณต้องเลือกมาเที่ยวเจาะจงเส้นนี้เลย หรือเหมาะกับคนเที่ยวอุบลรอบสอง