‘บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย’

บ้านบุ่งหวาย

‘บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย’ เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัดบ้านบุ่งหวายและวัดป่านานาชาติ วัดป่าสายหลวงพ่อชา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์และมีชื่อเสียงของบ้านบุ่งหวาย ได้แก่ ไม้กวาด ไม่ว่าจะเป็น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดหยากไย่ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการจักสานต่างๆ อาทิ ไม้ถูพื้นไม้ไผ่ กระท่อมไม้ไผ่ แคร่ไม้ไผ่ เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังจะได้ตื่นตากับความงดงามของแม่น้ำสองสี ณ หาดวังยาง ซึ่งเป็นการไหลมาบรรจบกันของสองสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน คือลำน้ำชีและลำน้ำมูลอีกด้วย บ้านบุ่งหวายจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีพื้นบ้านในอ.วารินชำราบ สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนได้ที่ : นายบุญมี บุราไกล ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 097-1148504

บทความจาก www.362deegree.com