‘บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ’

บ้านโนนสมบูรณ์

‘บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ’ หมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกมาจากหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 มีลักษณะเป็นเนินต้นไม้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โนนสมบูรณ์” ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ภายในหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์จักสาน ศูนย์เกษตรแปรรูป สวนสมุนไพร ศูนย์ขนมไทยและงานฝีมือ ศูนย์นวดแผนโบราณ เป็นต้น โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ พร้อมชมอุโมงค์ต้นไม้ สวนเกษตรผสมผสานและทุ่งนาคำ ชมทุ่งหม้อข้าวหม้อแกงลิง ทุ่งผักกูด ทุ่งดอกกระดุมเงินกระดุมทอง ทุ่งดอกเอ็นอ้า และหนองปลิงสำราญ อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี

บ้านโนนสมบูรณ์มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ น้ำมัลเบอร์รี่ แยมมัลเบอร์รี่ ไอศกรีมมัลเบอร์รี่ ชาหญ้าหวาน ชาใบมะเดื่อฝรั่ง ขนมคุ้กกี้ ขนมเค้กชิ้น ขนมเค้กกล้วยหอม งานจักสาน งานภาชนะไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จากกะลา สานหมวกใบมะพร้าว และตะกร้าพลาสติก เป็นต้น ส่วนสำรับอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ป่นปลา (น้ำพริก) ต้มปลา ไก่ใต้น้ำ ก้อยไข่มด (ตามฤดูกาล) ซุปหน่อไม้ และข้าวต้มหม้อข้าวหม้อแกงลิง สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนได้ที่ : นายรัศมี ธุรี ผู้ใหญ่บ้าน โทร.092-9690848

บทความจาก www.362deegree.com