บ้านบัวเทิง

บ้านบัวเทิง

บ้านบัวเทิง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจาก
ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ในเขตรอยต่ออำเภอวารินชำราบ สภาพพื้นที่อยู่ติดฝั่งลำน้ำมูลจึงมีแหล่งน้ำที่ดีเหมาะสมกับการทำการเกษตร

การเที่ยวชมชุมชนบ้านบัวเทิง

1. สวนพ่อประสิทธิ์ หรือ คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว ชม ชิม ช้อปส้มโอพันธ์ทองดีนครปฐม ลูกใหญ่ เนื้อดี และยังมีเทคนิคการปลูกการดูแลส้มโอให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้

- ศึกษาเรียนรู้การทำสวนดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นไม้เมืองหนาวที่นำมาปลูกในอีสานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศดอกขนาดใหญ่ จากการประกวดระดับจังหวัดในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับทุกปี ซึ่งการทำสวนดอกเบญจมาศเพียงอย่างเดียวก็สร้างรายได้เข้าชุมชนมากกว่าปีละหลายแสนบาท

- เรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้ายักษ์ ในเครือหนึ่งจะมี 20-22 หวี หวีหนึ่ง ๆ ให้ลูกมากกว่า 20 ลูก ลูกใหญ่ รสหวาน ที่สำคัญคือหน่อกล้วยในสวนของพ่อประสิทธิ์ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก ขายได้มากกว่าปีละ 20,000 บาท เรียกว่าผลิตไม่ทันขายกันเลยทีเดียว

- สวนสมุนไพร ที่ปลูกไว้เพื่อใช้ทำอาหาร หรือสมุนไพรที่ทำยาป้องกัน กำจัด แมลงหนอนเพลี้ย แทนยาฆ่าแมลง เช่น บระเพ็ด ข่า ขิง ตะไคร้ สะเดา

2. สวนพุทรา 3 รส พ่อเป่ง หรือนายเป็ง ศรีสุข ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ซึ่งได้แนวคิดจากการไปดูงานที่จังหวัดนครปฐม ชื้อกิ่งพันธุ์มาปลูก นับเป็นผู้บุกเบิกการปลูกพุทรา 3 รสของบ้านบัวเทิง ปัจจุบันมีเกษตรกรในชุมชนสนใจปลูกกันมากขึ้น สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่าปีละ 20 ตัน จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20-35 บาท พุทรา 3 รส คือ รสหวาน เปี้ยว และรสฝาด และปัญหาของการปลูกพุทราคือ แมลงวันทอง และหนอนแดง แต่สามารถแก้ไขได้โดยการทำไฟล่อแมลงที่มีพัดลมดูดอากาศในเวลากลางคืน ส่วนแมลงวันทองที่จะหากินในเวลากลางวัน ก็จะใช้พลูป่า มาตำให้ละเอียด ผสมกับยาฆ่าแมลงวางไว้รอบๆ แปลงสวนก็กำจัดได้สิ้นซาก

3. สวนมะนาวพันธ์แป้นพวง ที่ลูกใหญ่ ผิวเกลี้ยงสวยให้น้ำมาก รวมเนื้อที่ที่ปลูกมะนาวในชุมชนมากกว่า 50 ไร่ รวมแล้วเกือบ 7,000 ต้น ท่านที่สนใจจะปลูกมะนาว ดูวิธีการปลูก ชื้อกิ่งพันธุ์มะนาวที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเองได้เลย

4. สวนแก้วมังกร ของอาจารย์บัญญัติ มาลาหอม ปลูกแก้วมังกร 2 ไร่ แก้วมังกรของที่นี่ลูกใหญ่ รสหวาน ขนาดใหญ่ขายได้ถึง กก.ละ 50 บาท ปลูกพืชผักสวนครัว 2 งาน ทำเกษตรผสมผสานที่มีกล้วย สมุนไพร ทำสวนกฤษณา 2 ไร่ พืชที่ปลูก กล้วย อ้อย มะม่วง ชมพู่ ลิ้นจี่ มะกอก ทุเรียน สมุนไพรนานาชนิด และอาจารย์บัญญัติจะขยายที่ดินเพิ่มอีกกว่า 14 ไร่ เพื่อปลูกต้นกฤษณา และแก้วมังกร

ในสวนเกษตรทุกสวนจะมีถังน้ำหมักชีวภาพ กองปุ๋ยหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองและจำหน่าย

สำหรับท่านที่ต้องการพักค้างคืน ทางชุมชนมีบ้านพัก และ Home Stay ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นบ้านพัก 2 หลัง หลังละ 2 ห้อง ห้องพักมี อยู่ 4 ห้อง ราคาห้องละ 350 บาท / คืน รวมค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และอาหารเช้า อีก 1 มื้อ และบ้านหลังใหญ่ที่นอนรวมกันได้ ประมาณ 20 คน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจหรือชื่นชอบบรรยากาศความเป็นชนบท สามารถจองเข้าพักได้ที่

นายประสิทธิ์ บุญแก้ว บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ในเขตรอยต่ออำเภอวารินชำราบ ไปทางถนนวาริน-พิบูลฯ โทร. 08-6260-5412

เรียบเรียงโดย : ทัศวรรณ สีลาสอน เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี